Het project Smart071 helpt MKB bedrijven in de Leidse regio om hun weg te vinden in de wereld van Internet of Things, big data en sensortechnologie. In die richting moet men namelijk de groeikansen zoeken voor het eigen bedrijf. Het begint met een kleine stap binnen bedrijven zelf. Daarna groeit het hopelijk uit tot iets moois voor de hele regio.

Smart071

Ervaren ondernemers vertellen

Joris Castermans, projectmanager Smart071: ‘Met dit project willen we bedrijven bewust maken van de kansen van digitale innovatie. Dat doen we in eerste instantie door het vergroten van het kennisniveau bij het regionale MKB. Hiervoor houden we workshops waarbij ondernemers kennismaken met de mogelijkheden van techniek, ict en big data binnen hun bedrijf. Door ervaren ondernemers aan het woord te laten (waaronder Jasper Neuteboom van Inventeers uit Leiden en Hans Liefting van Leiderdorp Instruments), wordt het voor de aanwezigen zo concreet mogelijk.’

De juiste partijen bij elkaar

Joris: ‘De volgende stap zijn de praktische innovatietrajecten waar bedrijven zich voor kunnen opgeven. Er volgt dan een gesprek om de vraag te analyseren en de eerste oplossingsrichtingen te bedenken. Vervolgens ga ik kijken of er in ons netwerk regionale partijen zijn die kunnen optreden als potentiële klant, partner of leverancier van oplossingen. Op die manier helpt Smart071 de mkb opdrachtgever met business development en het samenbrengen van de juiste partijen. In de meeste trajecten worden studenten Informatica van Hogeschool Leiden (Minor sensortechnologie en specialisaties Business Datamanagement en Interactie-Technologie) ingezet voor het maken van prototypes en apps. Ook bij de uitwerking van casussen tijdens de Masterclass Circulaire Economie kunnen bedrijven denken aan een oplossingen waarbij ze digitalisering inzetten.’

Inspiratie en resultaat delen

Joris: ‘Wat ondernemers in de trajecten tegenkomen aan vragen en uitdagingen, de oplossingen die ze daarvoor samen met studenten en andere ondernemers bedenken en de uiteindelijke resultaten zijn natuurlijk interessante leerstof. We delen daarom zoveel mogelijk van dit proces via de kanalen van Economie071. Hopelijk is dit een inspiratiebron voor andere bedrijven in de regio. We houden je op de hoogte!’

Lees meer over de 15 innovatietrajecten >

Smart071

Heb je interesse in bovenstaand aanbod en wil je verder praten over de kansen van Internet of Things en (Big) Data voor je bedrijf? Neem dan contact op met Joris Castermans, projectmanager van Smart071 op 06-51234840 of joris@castermansconnected.com.